Prostota może być trudniejsza od komplikacji..." -

Steve Jobs

Telefon

530 110 734

ROZEZNANIE CENOWE
Projekt „Stworzenie długoterminowej strategii wejścia na rynek amerykański przez przedsiębiorstwo
Łukasz Markowski” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Pobierz rozpoznanie cenowe


Realizacja projektu „Stworzenie długoterminowej strategii wejścia na rynek amerykański przez przedsiębiorstwo Łukasz Markowski”

plakat
Przedmiotem projektu jest zakup usług doradczych prowadzących do stworzenia strategii promocji i planów eksportu. Efektem projektu będzie opracowanie strategii oraz nawiązanie współpracy zagranicznej na jej podstawie przez Beneficjenta.
Całkowita wartość projektu:
49 815,00 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych:
36 499,42 zł
Wartość dofinansowania:
30 982,00 zł
flaga-unia