Prostota może być trudniejsza od komplikacji..." -

Steve Jobs

Telefon

530 110 734

ROZEZNANIE CENOWE
Projekt „Stworzenie długoterminowej strategii wejścia na rynek amerykański przez przedsiębiorstwo
Łukasz Markowski” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


Pobierz rozpoznanie cenowe